Använd Nosen

På denna kurs går vi igenom hur hundens luktsinne fungerar och vad vi kan använda det till. Vi testar att låta hunden urskilja vissa dofter (Nosework), vi går igenom olika aktiviteter man kan göra inomhus med hunden och vi lär även hunden att använda näsan även fysiskt genom att tända/slänga lyset, nostarget med mera.