Bli medlem i Habo Brukshundklubb

Varmt välkommen som medlem hos Habo Brukshundklubb!

Vi har 3 olika medlemstyper:

  • Helbetalande medlem = A-medlem, 520 kr/år. (Huvudmedlemskap)
  • Familjemedlem = C-medlem, 140 kr/år. (Då det redan finns en A-medlem boende på samma adress)
  • Delbetalande medlem = D-medlem, 160 kr/år. (Om man redan är A-medlem i annan SBK-ansluten klubb)

Som medlem är du försäkrad under tiden du medverkar i vår verksamhet, försäkringen är ett komplement till din personolycksfallsförsäkring. Denna försäkring gäller utan självrisk.

 

Vill du bli A-medlem i Brukshundsklubben?

Teckna medlemskap här! (Glöm ej välja Habo BK som klubb)
OBS! Du kommer att få ett inbetalningskort från SBK, använd detta, betala INTE in till klubbens bankgiro.

 

Vill du bli C eller D medlem?

För att teckna C eller D medlemskap.
Maila dina uppgifter enligt nedan, till: medlem@habobrukshundklubb.com

Ange följande:

  • För och Efternamn
  • Fullständig adress
  • Personnr (10 siffror)
  • Telefonnummer
  • Typ av medlemskap (vid Delmedlem ange medlemsnr i annan klubb. Vid familjemedlem ange medlemsnr på fullbetalande medlem, måste bo på samma adress)

Avgiften betalas till BankGiro 5180-5943 , gäller endast C och D medlemskap

Vi skickar inte ut något inbetalningskort, utan man får själv betala in avgiften till vårt BankGiro.
Märk inbetalningen med namn och personnummer samt vilken typ av medlemskap det gäller!
Glöm inte att maila alla uppgifter enligt ovan.

Samtliga uppgifter hanteras enligt GDPR