Trivselregler

Var snäll och respektera nedanstående ordningsregler, så att alla vi som använder klubbens område kan trivas och känna oss välkomna.

- Löptikar får vistas på lilla planen.
- Löptikar får ej vistas på stora planen. Inte heller under kursverksamhet.
- Hundar skall vara vaccinerade för att få delta i klubbens aktiviteter.
- Plocka upp efter hunden på alla öppna marker som vi nyttjar.
- Kom ihåg att ha påsar till hands och släng påsarna i de tunnor som finns.
- Bind inte upp din hund i flaggstänger, utemöbler eller utmed gång- och körvägar.
- Se till att det träningsmaterial du använt läggs tillbaka i materialboden på rätt plats!!
- Om du är den siste som lämnar klubben – var snäll och släck och lås.
- Rökning är förbjuden.
- Du som förälder ansvarar för att ditt barn inte går fram till uppbundna hundar eller använder träningsmaterial som leksaker.
- Runt vår stuga finns strövområden och joggingstigar – du skall hålla fullständig kontroll på din hund och respektera att det finns hundrädda personer.
- Bilar skall parkeras på parkeringsplatsen. Gräsytorna vid klubbstugan är inte till för parkering.

Hjälp till att skapa trevnad och kamratskap genom att följa dessa regler, samt att i övrigt uppträda och handla med omdöme och förnuft.

Tack på förhand!