Allmänlydnadspasset

SYFTET MED ALLMÄNLYDNADSPASSET

En allmänlydig hund är en välmående hund. Om hundägaren och hund behärskar alla moment i allmänlydnadspasset innebär det en trygghet för hund, hundägare och övriga människor och djur i vårt samhälle. Hundägaren har ett strikt ansvar, vilket innebär att denna är ansvarig för allt som hunden förorsakar. Se därför till att din hund mår bra och är till glädje för dig och din omgivning. Hunden blir aldrig ”färdig”. Att ha en lydig hund är ungefär som att bibehålla en god kondition – man behöver träna varje dag.

VÄNTA I BIL/DÖRR/BUR
Hunden sitter i bilen/buren/innanför dörrtröskeln. När föraren öppnar bilen/buren/stiger över tröskeln ska hunden tyst och stilla sitta kvar till dess att föraren ger valfritt kommando. Efter kommandot ska hunden ta kontakt med föraren och förhålla sig passiv.

GÅ FINT VID SIDAN
Hunden ska gå med slakt, hängande koppel bredvid sin förare. Sträckan bör vara ca 100m.

HUNDMÖTEN
Hunden ska hålla sig intill sin förare och inom en sträcka av 100m möta minst 3 hundar med ägare. Föraren kan välja att avvika några meter i till exempel en båga för att underlätta mötet. Vikten läggs att hunden nonchalerar den mötande hunden och klarar att rikta sitt intresse mot föraren. Individuella förutsättningar beaktas.

STANNA KVAR
Föraren ger hunden kommando för sitt/ligg/stå. Hunden kommenderas att stanna kvar medan föraren för sig i en radie om cirka 10m från hunden. Hunden utsätts för en till tre olika förningar i form av andra människor, hundar, leksaker och liknande. Hunden kan vara i koppel, lina eller lös.

HANTERING/VISITATION
En för hunden okänd person undersöker hunden fysiskt. Tittar till exempel på tänder, tassar, öron och känner igenom kroppen, lyfter på ben och svans. Känner hunden obehag/rädsla av att okänd person utför visitationen kan detta göras av ägaren, med notering i protokollet.

GÅ BAKOM
Hunden ska på kommando gå bakom föraren under en anvisad sträcka. Ca 30-50m.

INKALLNING MED STRÖNING
Hunden går lös eller i lina och utsätts för tre av föraren valda störningsmoment. Störningarna sker i intervaller och hunden kallas in efter varje förning och ges därefter ett frikommando. Denna övning utförs alltid med ett ekipage åt gången.

STOPPKOMMANDO
Hunden går lös eller i lina. Den provoceras med någon form av störning, till exempel en boll, springande människa etc. Föraren kommenderar stopp/stanna/sitt (valfritt kommando. Huvudsaken är att hunden stannar och upphör med det den tänktgöra.

PASSIVITETSKONTROLL
Föraren sitter eller står med hunden intill sig. Hunden ska förhålla sig lugn och passiv under ca 2min utan att ha fått något kommando.

NOSAKTIVERING
Hunden ska målinriktat och koncentrerat arbeta med sitt luktsinne under 3-5min. Det kan vara föremålsletande, godisletande, spårarbete eller liknande.