Spårkurs

Målet är att ge hundföraren grundläggande kunskaper i spår. Kursen syftar till att utveckla hundens och förarens färdigheter. Att spåra är den bästa psykiska motion vi kan ge våra hundar. En rolig sysselsättning och samvaro för hund och förare. Kursen kommer att vara förlagd i skog och mark vilket gör att kursdeltagare bör ha tillgång till bil.