Bli medlem i Habo Brukshundklubb


Klicka på knappen för att ansöka om medlemskap!

 

 

Vi har 3 olika medlemstyper:
Helbetalande medlem = A-medlem, 520 kr/år.
Huvudmedlemskap.

Familjemedlem = C-medlem, 140 kr/år.
Då det redan finns en A-medlem boende på samma adress.

Delbetalande medlem = D-medlem, 160 kr/år.
Om man redan är A-medlem i annan SBK-ansluten klubb.

Som medlem är du försäkrad under tiden du medverkar i vår verksamhet, försäkringen är ett komplement till din personolycksfallsförsäkring. Denna försäkring gäller utan självrisk.

Avgiften betalas till BankGiro 5180-5943
Vi skickar inte ut något inbetalningskort, utan man får själv betala in avgiften till vårt BankGiro.
Märk inbetalningen med namn och personnummer!