Bli medlem i Habo Brukshundklubb

Varmt välkommen som medlem hos Habo Brukshundklubb!

Ny medlem i Brukshundsklubben? Teckna medlemskap här! (Glöm ej välj Habo Bk som klubb)

 

Redan medlem i annan klubb och vill teckna C el D medlemskap. Maila enligt nedan!

Vänligen skicka in nedan uppgifter via mail till: medlem@habobrukshundklubb.com

Ange följande:

  • För och Efternamn
  • Fullständig adress
  • Personnr (10 siffror)
  • Telefonnummer
  • Typ av medlemskap (vid Delmedlem ange medlemsnr i annan klubb. Vid familjemedlem ange medlemsnr på fullbetalande medlem)

Vi har 3 olika medlemstyper:

  • Helbetalande medlem = A-medlem, 520 kr/år. (Huvudmedlemskap)
  • Familjemedlem = C-medlem, 140 kr/år. (Då det redan finns en A-medlem boende på samma adress)
  • Delbetalande medlem = D-medlem, 160 kr/år. (Om man redan är A-medlem i annan SBK-ansluten klubb)

Som medlem är du försäkrad under tiden du medverkar i vår verksamhet, försäkringen är ett komplement till din personolycksfallsförsäkring. Denna försäkring gäller utan självrisk.

Avgiften betalas till BankGiro 5180-5943


Vi skickar inte ut något inbetalningskort, utan man får själv betala in avgiften till vårt BankGiro.
Märk inbetalningen med namn och personnummer!

Samtliga uppgifter hanteras enligt GDPR