Ordförande
Magnus Hjelmgren
Mob: 0721-80 80 90
Maila mig

 

Ledamot
Per Wärnbring
Mob: 072-079 06 47
Maila mig


Vice Ordförande
Ansvarig fastighet
Jörgen Stavreus
Mob: 070-989 60 53
Maila mig

 

Suppleant
Kornelia Ehrling
Mob: 073-646 45 65
Maila mig

Kassör
Gunilla Skogh
Mob: 070-952 00 45
Maila mig

 


Suppleant & Utbildningsansvarig
Sven Holgersson
Mob: 070-567 22 94
Maila mig


Ansvarig uthyrning
Sekreterare

Isabell Sehler
Mob: 076 - 311 43 13
Maila mig

 

Valberedning

Shabnam Beikmohammadi (Sammankallande)
Cecilia Svensson
Caroline Ekman

Revisorer

Carina Stenberg (Revisor)
Leif Thörnvall (Revisor)
Dagmar Holgersson (Revisorsuppleant)
Vakant (Revisorsuppleant)

Tävlings- och Utbildningssektorn (THUS)

svenSammankallande
& Kontaktperson

Sven Holgersson
Mob: 070-567 22 94
Maila mig
IsabellaMedlem
Isabell Sehler
Mob: 076-311 43 13
Maila mig