Steg 3: Fortsättningskurs nivå II

Vi fortsätter att träna på att bli en bra och trygg ledare för hunden.
Kursinnehåll: Miljöträning, socialträning, inkallning, ledarskapsövningar, kontaktövningar och en del lydnadsmoment klass 1.
Vi jobbar mot att klara hundförarkortet fortsättning med godkänt i alla moment. Utöver praktiken innehåller kursen en teoridel.

Kursen är något mer tävlingsinriktad!

Vi kommer gå igenom

  • Miljöträning
  • Socialträning
  • Ledarskapsövningar
  • Kontaktövningar
  • Lydnadsklass 1 moment
  • Hundförarkortet fortsättning
  • Teori

Krav: Godkänd Steg 2: Fortsättningskurs nivå I eller likvärdiga kunskaper.